MEDICA.ABKGRUPA.PL

ABK MEDICA USŁUGI

CO ROBIMY

Realizujemy działania w obszarach marketingu produktów i usług medycznych, w tym bezpośrednią komunikację

do grup lekarskich, medycznych i pacjenckich. Specjalizujemy się także

w przygotowywaniu i realizacji dedykowanych projektów na rzecz naszych klientów.

 

Realizujemy działania marketingowe i PR kierowane do lekarzy specjalistów oraz pacjentów w ramach stałej obsługi marketingowej i PR Polskiego Klubu Koloproktologii.

Baza lekarzy obejmuje wszystkich członków Polskiego Klubu Koloproktologii, Towarzystwa Chirurgów Oddziału Silesia oraz Zarząd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

www.pkk.org.pl

 

Agencja ABK realizuje działania marketingowe i PR kierowane do lekarzy specjalistów oraz pacjentów w ramach współpracy marketingowej z Oddziałem Mazowieckim PTU.

Baza członków Oddziałów Mazowieckiego i Wielkopolskiego PTU obejmuje największą liczbę urologów skupioną w regionalnym stowarzyszeniu.

www.ptumazowsze.org.pl

 

Agencja ABK realizuje działania marketingowe i PR kierowane do lekarzy specjalistów oraz pacjentów w ramach współpracy marketingowej z Oddziałem Wielkopolskim Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

www.ptuwielkopolska.pl

 

Agencja ABK realizuje działania marketingowe i PR kierowane do lekarzy specjalistów oraz pacjentów w ramach stałej obsługi marketingowej i PR Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpitala Bielańskiego.

www.chirurgia.abkgrupa.pl

 

Jednym z najważniejszych elementów programu Rak Jelita Polska jest zaangażowanie Firm prywatnych oraz państwowych w zakresie zwiększania świadomości raka jelita i profilaktyki wśród swoich pracowników. Celem jest przekonanie oraz zbudowanie w firmach wewnętrznych programów jako część obecnych działań działów HR lub zbudowanie programu promocji profilaktyki zdrowia wśród pracowników od podstaw.

www.rakjelita.pl

 

Opracowujemy i prowadzimy szerokie programy profilaktyki zdrowotnej kierowane do pracowników firm wewnątrz ich zakładów pracy.

Programy dopasowane do potrzeb i specyfiki firmy, realizowane przy aktywnym udziale lekarzy i profesorów specjalistów.

www.zdrowieandbiznes.pl

 

SZKOLENIA LEKARZY RODZINNYCHW ramach organizowanego corocznie Ogólnopolskiego Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej” realizujemy cykle szkoleń dla lekarzy rodzinnych, będące jednym z elementów ogólnopolskiego programu świadomości Rak Jelita Polska. Ostatnie ze szkoleń dla lekarzy rodzinnych przygotowane i moderowane było przez Prof. Marka Szczepkowskiego, Prof. Jarosława Regułę, dr Annę Pietrzak, Dyr. Dariusza Hajdukiewicza oraz Romana Fedorczuka.

www.rakjelita.pl/o-programie.html#menu-9

 

Wspólnie z władzami Miasta Stołecznego Warszawa, Biurem Polityki Zdrowotnej oraz autorytetami z zakresu zdrowia i leczenia, w tym Profesorem Markiem Szczepkowskim powołaliśmy Stołeczną Koalicję Rak Jelita Polska. Misją Koalicji jest zwiększenie świadomości i ilości badań kolonoskopowych w kierunku raka jelita grubego w Warszawie i województwie mazowieckim w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności tej choroby. W celu realizacji naszej misji, Koalicja wzmacnia działania profilaktyczne raka jelita poprzez rzecznictwo, rozwój zasobów, inicjatyw społecznych, angażowanie przywódców społeczności, planowanie strategiczne oraz ułatwianie komunikacji między organizatorami akcji i kluczowymi zainteresowanymi do których akcja jest kierowana.

www.rakjelita.pl/koalicja.html#menu-2

 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI

DLA FIRM

PARTNERZY

ABK GRUPA. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE